MENÚS DO COMEDOR ESCOLAR

MENÚ DE VERÁN

De abril a setembro, ámbolos dous inclusive

 

MENÚ DE INVERNO

De outubro a marzo, ámbolos dous inclusive