Infórmate

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS AO ALUMNADO

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade vén de publicar unha Orde pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundario obrigatoria e educación especial en contros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/2021

Todo o alumnado ao cal lle concederon as axudas de 50 Euros para mercar material escolar a principio do actual curso 20/21 será beneficiario directo desta axuda e non terá que presentar ningunha solicitude nin realizar ningún trámite.

Polo tanto, quen pode presentar solicitude?

  • Aquel alumnado que non recibiu a axuda de material escolar e que pretenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 Euros (na renda de 2018)
  • Alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65%

Prazo

As solicitudes poderán entregarse de forma presencial no centro educativo den o 16 ao 27 de novembro.

Documentación a aportar

  • Impreso de solicitude (Anexo I e anexo II)
  • Fotocopia do libro de familia onde consten todos os membros da unidade familiar.
  • Certificado do grao de discapacidade do alumno/a ou dalgún membro da unidade familiar se fora o caso.

 

ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19 CURSO 20-21

Reunións presenciais coas familias para o luns 14 e o martes 15 de setembro

Seguindo as instruccións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, o equipo directivo elaborou un Programa de Acollida co fin de facilitar a incorporacion do alumnado afectado pola suspensión da actividade lectiva presencial durante o curso 2019/2020.

Programa de Acollida ao alumnado

Seguindo a última versión publicada do PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 VERSION 31-08-2020, o equipo directivo elaborou un Plan de Adapatación á situación Covid-19.

 

Plan de Adaptación á situación Covid-19

Seguindo a última versión publicada do PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 VERSION 31-08-2020, o equipo directivo elaborou o Plan de continxencia.


Pan de Continxencia

 

Enquisa de autoavaliación clínica do covid-19

Guía-resumo do protocolo Covid publicado pola Consellería de Educación e Sanidade o 31 de agosto de 2020

Protocolo de prevención nos comedores escolares

Distribución de máscaras ao alumnado

 

 

INFORMACIÓN XERAL

DATOS DO COLEXIO, HORARIOS, BOLETÍN INFORMATIVO, TRANSPORTE ESCOLAR, COMEDOR, LIBROS DE TEXTO, IMPRESOS E PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.

 

DATOS DO COLEXIO:

ENDEREZO: ESTRADA DO CRUCEIRO, 75

CEDEIRA (REDONDELA)

36812 PONTEVEDRA

TELÉFONO: 886 110 671

CORREO ELECTRÓNICO: ceip.cedeira@edu.xunta.es

 

HORARIO

O horario do centro é de luns a venres de 9 a 14 horas.

 

HORARIO DE DIRECCIÓN, XEFATURA DE ESTUDOS E SECRETARÍA

 

DIRECCIÓN
Martes e xoves, de 9:00 a 9:50
Mércores e venres, de 13:10 a 14:00

 

XEFATURA DE ESTUDOS

 

Martes de 13:10 a 14:00

Xoves e venres, de 12:20 a 13:10

SECRETARÍA
Luns de 9:50 a 11:30
Martes, mércores e venres de 10:40 a 11:30

 

HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

Martes de 17:40 a 18:30 horas. A petición de cita debe facerse con anticipación para poder recabar toda a información precisa sobre o alumno/a, así como organizar as demais citas.

 

BOLETÍN INFORMATIVO PRINCIPIO DE CURSO

Pódese descargar aquí o boletín entregado na xuntanza de principio de curso.

 

TRANSPORTE ESCOLAR

Temos dúas liñas de transporte:

 -unha percorre a ruta Eirapedriña – Fortóns - As Cardosas – Outide – Colexio.

 -outra sae de Rande e ten varias paradas na Formiga e na Portela antes de chegar ó Colexio.

  O transporte é realizado pola empresa Viajes Melytour.

 

COMEDOR ESCOLAR

O colexio conta co servizo de comedor escolar na modalidade de xestión indirecta pola Consellería de Cultura, Educación e O. U.

O Cátering "Alimentación Saludable Gallega é o que subministra os menús ao colexio.

 

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO

Pódese descargar facendo clic aquí.

 

DESCARGA DE IMPRESOS:

 

IMPRESOS DE ADMISIÓN

 

IMPRESO XUSTIFICACIÓN DE FALTAS DO ALUMNADO

 

IMPRESO SOLICITUDE ENTREVISTA CO/A TITOR/A

 

IMPRESO ASISTENCIA Á BIBLIOTECA POLAS TARDES

 

IMPRESO DE SOLICITUDE PARA RECOLLER ALUMNADO DENTRO DO HORARIO LECTIVO

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet