Profesorado, Equipo Directivo, Consello Escolar, Organigrama

Adscrición profesorado 2020-2021

Adscrición profesorado 2020-2021

 

Profesor/a

Nivel

Grupo

Ciclo

01

Ana María Vegas Braña

A

 

02

María Yobana Chapela Rouco

B

 

03

Beatriz Salgado Pato

A

 

04

Sonia González Dopazo

B

 

05

Elsa Portela Gandón

A

 

06

Sandra Suárez Vieitez

B

 

07

Montserrat Rodal Broullón

Apoio

 

08

Almudena Marcos Portela

Apoio

 

09

Susana Costa Osorio

A

 

10

María Esther Iglesias Miranda

B

 

11

María Hernández Pérez

A

 

12

María Abel Diéguez

B

 

13

Ramiro Portela Piay

A

 

14

Lara Boubeta Bamio

B

 

15

Laura R. Vicente Álvarez

A

 

16

Mª Rufina Labraña Roselló

B

 

17

Verónica Bugliot Fernández

A

 

18

Jesús Rodas Sotelo

B

 

19

Mª Irene Iglesias Veloso

A

 

20

Mª Aránzazu Vidaurre Heredero

B

 

21

Jaime Tenorio Pastoriza

Ling. Inglesa  

3ºC

22

José Ángel Dacosta Fernández

Ling. Inglesa

1ºC

23

Mª Paz Martínez Davila

Educ. Musical

3ºC

24

Javier Macías Rivas

Educ. Física

2ºC

25

Mª Carmen Pérez López

A.L. - D. Orientac.

 

26

Eva Graña Menduíña

A.L. – D. Orientac.

 

27

Rocío Agulla Fervenza

Pedag. Terapeútica

3ºC

28

Luísa María Arias Prada

Dpto. Orientación

1ºC

29

María Lourdes Esteban Sanz

Audición e Linguaxe

2ºC

30

Fernando Cancelo Pardo

Educ. Relixiosa

2ºC

31

Emilio Abal Lorenzo

Director

 

Consello Escolar

Consello Escolar

EQUIPO DIRECTIVO:

Emilio Abal Lorenzo – Director

Mª Rufina Labraña Roselló – Secretaria

Montserrat Rodal Broullón – Xefa de estudos

 

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

Mª Esther Iglesias Miranda

Susana Costa Osorio

Elsa Portela Gandón

María Hernández Pérez

Sandra Suárez Viéitez

                                                                                                                           

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS DO ALUMNADO:

Lucía Bernárdez Soliño

Antonio Rey Espiño

Elba Ferrari Augusto

Natalia Otero Díaz

Soledad Pérez Germade

 

REPRESENTATE DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS:

Mª Luz Lago Román

 

REPRESENTANTE MUNICIPAL:

    Pendente de designación

Equipo Directivo

EQUIPO DIRECTIVO CEIP do CASTRILLÓN-COIRO:

 

Emilio Abal Lorenzo – Director

Mª Rufina Labraña Roselló – Secretaria

Montserrat Rodal Broullón – Xefa de estudos

Distribuir contido