Skip to Content

Validación do CELGA

 REGULACIÓN:

As validacións das materias de língua galega de Educación Xeral Básica (EXB) veñen reguladas pola Orde de 10 de febreiro de 2014 pola que se modifica a  Orde de 16 de xullo de 2007 pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (CELGA) e a corrección de erros da orde do 16 de xullo de 2007 - DOG do 13 de setembro de 2007.Ademais

As validacións de CELGA 2 serán expedidas nos centros onde se cursaron as ensinanzas de EXB, ou nos centros onde se cursou FP, bachelerato ou ESO, sempre que o título se obteña no centro e non en probas libres.

Validación do CELGA 2 no CEIP de Carnota: Para a súa validación o/a interesado/a, ex-alumno/a deste centro, deberá ter acadado o título de Graduado Escolar neste centro, e ter cursada de maneira oficial a materia de lingua galega en tódolos cursos da EXB en centros de ensino de Galicia. Para axilitar o trámite prégase que para a solicitude se aporte o libro de escolaridade.

Neste centro non se validarán CELGAs 2 cando o/a interesado non reuna os requisitos anteriores, como pode ser non ter acadado o título de Graduado Escolar, non ter cursada a materia de lingua galega en todos os cursos da EXB ou que  o Graduado Escolar o obtivese por libre, xa que de ser así deberá solicitar a validación no Servizo de Inspección Educativa de Santiago.

Como novidade a nova orde establece a validación do CELGA 1 para aquelas persoas que cursasen e superasen en Galicia de maneira oficial a materia de Lingua Galega en todos os cursos de Educación Primaria ou en seis cursos de EXB

Lembramos que os/as interesados/as que teñan estudos de Bachelerato ou FP deberán facer a solicitude no centro onde os cursaron.

Pódese ampliar información na páxina de Política Lingüística da Secretaría Xeral de Política Lingüística

SOLICITUDE

Pode solicitar información a través do noso email: ceip.carnota@edu.xunta.es. Se considera que reune os requisitos tamén pode enviarnos a solicitude por e-mail (aportando entre outros datos, nome completo, dni, celga que solicita e número de teléfono de contacto) e porémonos en contacto dende o centro.

Tamén se pode solicitar persoalmente no centro. Facilitarase un formulario de solicitude de documentación ou pode descargalo ao pé desta páxina. Unha vez rexistrada a solicitude a entrega do certificado CELGA farase na maior brevidade posible. Lembramos que o centro non conta con persoal administrativo polo que as solicitudes atenderanse cando a persoa que obstente o cargo de Secretario/a teña disponibilidade.

ACCESO AO FORMULARIO DE SOLICITUDE DE DOCUMENTACIÓN

AdxuntoTamaño
Orde10feb2014_CELGA.pdf544.01 KB


book | by Dr. Radut