Skip to Content

LIBROS DE TEXTO 2024/25

IMPORTANTE: FIXARSE NO MARCADO EN CORES E NA ACLARACIÓN A PÉ DE TABOA.

LISTADO DE LIBROS – CURSO 2024/25 CEIP DE CARNOTA

Mantéñense os libros de acordo á lexislación

En 1º e 2º de EP mantense a editorial e se opta por nova edición en cadernillos.

 

No 2º ciclo de E.Infantil, non se empregará libro.

 

 

IMPORTANTE: COMPROBAR OS RESALTADOS EN COR AZUL. RESALTADOS NOUTRA COR NON SE MERCAN

1º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 1 Comunidade Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468283180

2022

Lengua castellana

 

Practilengua 1 C. Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468283920

 

Inglés

All About Us Now 1 Class Book with Digital Book

 

Oxford

9780194074223

2022

All About Us Now 1 Activity Book with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079686

2022

Ciencias Naturais

Ciencias da Natureza 1 Comunidade Zoom

 

 

Vicens Vives

9788468264349

 

Ciencias Sociais

Práctica CS1Comunidade Zoom

 

Vicens Vives

9788468285368

 

Matemáticas

Practimat 1 CZ

 

Vicens Vives

9788468281018

 

Música e Danza

Melodía 1

 

GALINOVA

978-84-9737-222-0

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 1 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468256887

2022

Educación Plástica e Visual

ARTS & CRAFTS 1, caderno

 

ANAYA

978-84-143-1315-2

 

Cambio a unha edición máis actualizada e con formato cadernillo máis doado de empregar

NON MERCAR- O DONA A EDITORIAL (Cambio a formato cadernillo)

Libro Relixión Católica: non se vai empregar,NON MERCAR.

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialista

2º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Lingua galega

Lingua 2 Comunidade Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468292878

 

Lengua castellana

 

Practilengua 2 C. Zoom

Varios

Vicens Vives

9788468292038

 

Inglés

Big Surprise 2CB+MROM

ALL ABOUT US 2 CB PK

 

All About Us Now 2 Class Book with Digital Book

 

 

Oxford

 

9780194074438

 

All About Us Now 2 Activity Book with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079730

 

Ciencias Naturais

Ciencias da Natureza 1 Comunidade Zoom

 

Vicens Vives

9788468292465

 

Ciencias Sociais

Práctica CS2Comunidade Zoom

 

Vicens Vives

9788468292557

 

Matemáticas

Matemáticas 2 Comunidad Zoom

J. Fraile Matín

Vicens Vives

9788468291840

 

Música e Danza

Melodía 2

 

GALINOVA

978-84-9737-238-1

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 2 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468292090

 

Educación Plástica e Visual

ARTS & CRAFTS 2, caderno

 

ANAYA

9788414313190

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio a unha edición máis actualizada e con formato cadernillo máis doado de empregar

NON MERCAR- O DONA A EDITORIAL (Cambio a formato cadernillo)

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialistaLibro Relixión Católica: non se vai empregar, non mercar.

 

Libros afectados por FONDOLIBROS – Esperar a coñecer as existencias

3º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Operación Mundo

 

Anaya

978 84 698 9948-9

 

Lengua castellana

Operación Mundo

 

Anaya

978 84 698 9915-1

 

Inglés

All About Us Now 3 Class Book with Digital Book

VV.AA

Oxford

9780194074650

 

All About Us Now 3 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

VV.AA

Oxford

9780194079792

 

Ciencias da Natureza

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-410-4

 

Ciencias Sociais

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-416-6

 

Matemáticas

Matemáticas 3  Comunidad Zoom

 

Vicens vives

9788468282831

 

Música e Danza

Melodía 3

 

GALINOVA

978-84-9737-223-7

 

Música Caderno

Caderno Música 3

 

Galinova

978-84-9737-225-1

 

Plástica e Visual

ARTS&CRAFTS PRIMARY 3, caderno

 

ANAYA

978-84-143-1323-7

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 3 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468283166

 

Libro Relixión Católica: non se vai empregar, non mercar.

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialista

 

4º Curso

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano

Lingua galega

Operación Mundo

 

Anaya

9788414319635

 

Lengua castellana

Operación Mundo

 

Anaya

9788414319291

 

Inglés

All About Us Now 4 Class Book with Digital Book

 

Oxford

9780194074803

 

All About Us Now 4 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

 

Oxford

9780194079792

 

Ciencias da Natureza

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-692-4

 

Ciencias Sociais

Construíndo mundos

Obradoiro

Santillana

978-84-9185-698-6

 

Matemáticas

Matemáticas 4 Comunidad Zoom

 

Vicens vives

9788468291857

 

Música e Danza

Melodía 4

 

GALINOVA

978-84-9737-239-8

 

 

Música Caderno

Caderno Música 4

 

Galinova

978-84-9737-241-1

 

Relixión

Relixión  CATÓLICA 4 COMUNIDAD LANIKAI

 

Vicens Vives

9788468292106

 

Educación Plástica e Visual

ARTS & CRAFTS 4,

caderno

 

ANAYA

9788414330821

 

 

Libro Relixión Católica: non se vai empregar, non mercar.

Os libros e cadernos de música e danza e Ed. plástica e visual, non mercar ata a incorporación da persoa especialista

 

 

 

 

5º Curso

Implantación EDIXGAL. Non hai que mercar libros.

Material: Sinalamos o Activity Book de Inglés, que ten a consideración de material.

 

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Activity (material)

All About Us Now 5 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

VV.AA

Oxford

9780194079822

 

 

 

 

6º Curso

Implantación EDIXGAL. Non hai que mercar libros.

Material do alumnado

Área

Título

Autor/a

Editorial

ISBN

Ano de publicación

Inglés material

All About Us Now 6 Activity Book+ ALK with Digital Book Essential

Sue Mohamed

Oxford

9780194079853

 

 page | by Dr. Radut