Libros de texto

ADXUDICACIÓN LIBROS DE TEXTO 2020/2021

Etiquetas :

Para saber os libros que lle foron concedidos para o próximo curso 2020/2021,terán que mirar na listaxe do curso correspondente buscando polos catro díxitos centrais do DNI da persoa que solicitou.

Terán que mercar os libros que non aparecen na listaxe de adxudicación e os cuadernillos agás os libros de Relixión Católica que xa están no centro.

Os libros adxudicados serán entregados os/as alumnos/as polos titores o primeiro día de clase.

AXUDAS Á COMPRA DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR OU ACCEDER AO FONDO DE LIBROS PARA O VINDEIRO CURSO 2020/2021

Etiquetas :

As familias dispoñen de prazo ata o 19  de xuño para presentar neste centro

educativo as correspondentes solicitudes.

Premer no PDF para descargar a solicitude 

DESTINATARIOS

• Poderá acceder ao fondo solidario de libros de texto o alumnado

matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. A asignación de

libros de texto correspondente a estes cursos, farase por orde inversa á

renda per cápita da unidade familiar.

Cómpre lembrar que será requisito fundamental para acceder ao

fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter

devolto os libros, ben utilizados do mesmo fondo o ano pasado, ben

adquiridos con cargo á convocatoria de axudas para a compra de libros

de texto.

O alumnado de 1o e 2o de Primaria e de Educación Especial poderá

optar ás axudas da Consellería para a adquisición de libros, que varía

entre 140 e 210 euros segundo a renda per cápita no primeiro caso; ou de

275 euros para o alumnado de Educación Especial.

 - Renda per cápita familiar ata 6.000,00 euros: 210 euros

 - Renda per cápita familiar desde 6.000,01 ata 10.000 euros: 140

euros

 

 - A maiores establécese un vale de 50 euros para a compra de material

escolar, destinado a familias cunha renda per cápita familiar igual ou

inferior a 6.000 euros.

Normativa:

 https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

 

 

LIBROS DE TEXTO 2018/2019 DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Etiquetas :

LIBROS DE 4º 5º E 6º DE EDUCACIÓN INFANTIL

 

 

LIBROS DE 1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

 

LIBROS DE 3º E 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

 

LIBROS DE 5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

AXUDAS Á COMPRA DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR OU ACCEDER AO FONDO DE LIBROS PARA O VINDEIRO CURSO 2018/2019

Etiquetas :

AXUDAS Á COMPRA DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR OU ACCEDER AO FONDO DE LIBROS PARA O VINDEIRO CURSO 2018/2019

As familias dispoñen de prazo ata o 22 de xuño para presentar neste centros educativo as correspondentes solicitudes.

Premer no PDF para descargar a solicitude

 

 DESTINATARIOS

 

 

 • Poderá acceder ao fondo solidario de libros de texto o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. A asignación de libros de texto correspondente a estes cursos, farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.                                                                                                                       Cómpre lembrar que será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros, ben utilizados do mesmo fondo o ano pasado, ben adquiridos con cargo á convocatoria de axudas para a compra de libros de texto.
 • O alumnado de 1º e 2º de Primaria e de Educación Especial poderá optar ás axudas da Consellería para a adquisición de libros, que varía entre 90 e 170 euros segundo a renda per cápita no primeiro caso; ou de 250 euros para o alumnado de Educación Especial.
  •  Renda per cápita familiar ata 5.400,00 euros: 170 euros
  •  Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000 euros: 90 euros
 • A maiores establécese un vale de 50 euros para a compra de material escolar, destinado a familias cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.

Normativa: https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

 

LIBROS DE TEXTO 2017/2018 DE ED. INFANTIL E PRIMARIA

Etiquetas :

LIBROS DE TEXTO 4º-5º-6º ED. INFANTIL 2017-2018


LIBROS DE TEXTO 1º-2º ED.PRIMARIA 2017-2018

LIBROS DE TEXTO 3º-4º ED.PRIMARIA 2017-2018

 

LIBROS DE TEXTO 5º-6º ED.PRIMARIA 2017-2018

AXUDAS Á COMPRA DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR OU ACCEDER AO FONDO DE LIBROS PARA O VINDEIRO CURSO 2017/2018

Etiquetas :

AXUDAS Á COMPRA DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR OU ACCEDER AO FONDO DE LIBROS PARA O VINDEIRO CURSO 2017/2018

As familias dispoñen de prazo ata o 23 de xuño para presentar neste centros educativo as correspondentes solicitudes.

Premer no PDF para descargar a solicitude

DESTINATARIOS

 • Poderá acceder ao fondo solidario de libros de texto o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. A asignación de libros de texto correspondente a estes cursos, farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.                                                                                                                       Cómpre lembrar que será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros, ben utilizados do mesmo fondo o ano pasado, ben adquiridos con cargo á convocatoria de axudas para a compra de libros de texto.
 • O alumnado de 1º e 2º de Primaria e de Educación Especial poderá optar ás axudas da Consellería para a adquisición de libros, que varía entre 90 e 170 euros segundo a renda per cápita no primeiro caso; ou de 250 euros para o alumnado de Educación Especial.
  •  Renda per cápita familiar ata 5.400,00 euros: 170 euros
  •  Renda per cápita familiar desde 5.400,01 ata 9.000 euros: 90 euros
 • A maiores establécese un vale de 50 euros para a compra de material escolar, destinado a familias cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.

Normativa: https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO 2017/2018

Etiquetas :

Publicación de listaxes definitivas de 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria.

• A listaxe definitiva de solicitudes admitidas.

 • Recollida dos libros: 7 setembro 2017
  • Entrega dos libros de texto ao pai/nai/titor/a representante legal
   • 3º e 4º: 09.30-10.30
   • 5º e 6º: 10.30-11.30

Xinzo de Limia, 14 de xullo de 2017

A directora

Elena María Castro Villalón


Publicación de listaxes provisionais de 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria.

• A listaxe provisional de solicitudes admitidas.

• A listaxe provisional de solicitudes excluídas, indicando a causa de exclusión.

ACLARATORIA:

• Nas listas provisionais só sae o nº de libros adxudicados a cada solicitante.

o As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional; o centro deberá resolver e gravar as reclamacións na aplicación Fondolibros.

• Na listaxes definitivas sairán os libros adxudicados a cada solicitante. Publicación o 14 de xullo.

Xinzo de Limia, 7 de xullo de 2017

A directora

Elena María Castro Villalón

LISTAS DE FONDO DE LIBROS

Etiquetas :

LISTAS DEFINITIVAS DO FONDO DE LIBROS

 • As familias deberán consultar a lista definitiva de libros e a lista do fondo de libros e complementarios. 
 • As familias deberán mercar os libros que non figuren nestas listas.
LISTAS DO FONDO DE LIBROS LISTAS DO FONDO DE LIBROS E COMPLEMENTARIOS

Dado que non dispoñemos de todos os libros no fondo, en Setembro o Centro adquirirá os libros complementarios que sexan necesarios para garantir o que corresponde por renda a cada alumno/a . 

Lémbrase que a recollida* de libros é o 8 de setembro de 2016

3º e 4º: 09.30-10.30

5º e 6º: 10.30-11.30

*O/a solicitante deberá recoller os libros presentando o seu DNI.

LISTAS PROVISIONAIS DE FONDO DE LIBROS

Lémbrase que son provisionais e que as listaxes definitivas sairán publicadas no muro exterior do centro e nesta mesma páxina o día 14 de xullo.

LIBROS DE TEXTO DE ED. INFANTIL E PRIMARIA 2016/2017

Etiquetas :

LIBROS DE TEXTO 4º-5º-6º ED. INFANTIL 2016-2017

LIBROS DE TEXTO 1º-2º ED.PRIMARIA 2016-2017

LIBROS DE TEXTO 3º-4º ED.PRIMARIA 2016-2017

LIBROS DE TEXTO 5º-6º ED.PRIMARIA 2016-2017

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.2016/2017

Etiquetas :

A Orde do 27 de abril de 2016 (DOG do 16 de maio) regula as distintas modalidades de gratuidade solidaria de libros de texto para o vindeiro curso 2016-2017: a participación no fondo solidario, as axudas para adquirir libros de texto e as axudas para adquirir material escolar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 1. Todas as familias do alumnado de 3º,4º,5º e 6º de E. Primaria poderán solicitar acollerse ao FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO  (banco de libros) regulado na Orde do 27 de abril
 2. As familias do alumnado de 1º e 2º de E. Primaria, que non superen os 9000€ de renda per cápita no ano 2014, poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO (vale) reguladas na mesma Orde.
 3. Todas as familias do alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria que non superen os 5400€ de renda per cápita no ano 2014 poderán solicitar as AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (vale) reguladas na Orde do 27 de abril.

Nesta convocatoria presentarase unha única solicitude para todos os irmáns matriculados no mesmo centro

Prazo de presentación de solicitudes: do 18 de maio ao 23 de xuño (ámbolos dous inclusive) 

Impreso de solicitude das axudas: 

MOI IMPORTANTE: tanto para solicitar as axudas como para acollerse ao fondo solidario é obrigatorio devolver no centro os libros mercados con cargo ao vale e utilizados no presente curso, agás o alumnado de 1º e 2º de E. Primaria por non ser reutilizables.

Para máis información preguntar na secretaría do centro

Distribuir contido


Feito con Drupal (ver. 6.28)

 


Proxecto Webs dinámicas

Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013
- Designed by EZwpthemes Drupalized by Azri Design