Skip to Content

Contacto

C.E.I.P. DE CAIÓN

     Rúa A Insua, s/n Caión - A Laracha - A Coruña

C.P. 15.145

NOVO TELÉFONO: 881880694

NOVO FAX: 881880695

Email: ceip.caion@edu.xunta.es

 

 Visualizar o mapa ampliado

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022.

Con data de 13 de maio de 2021,  informamos da Publicación da Resolución definitva do alumnado admitido para o curso 2021-22. TODAS AS SOLICITUDES FORON ADMITIDAS.

AVISO: As listaxes están publicadas no taboleiro interior do DIRECCIÓN DO CENTRO pois pola Lei de Protección de Datos, o centro non pode difundirlas na web.

Se o precisan, poden consultarse na DIRECCIÓN do centro, de 09:30 a 12:00. Non é preciso pedir cita. Tamén se poden consultar na aplicación ADMISIONALUMNADO.

CURSO 2021-22

Nº de solicitudes

Resolución Provisional

4º Educación Infantil

4

TODAS ADMITIDAS

6º Educación Infantil

1

TODAS ADMITIDAS

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA, do 20 ao 30 de xuño.: Informaremos nesta mesma páxina web da súa formalización.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

 

Con data de 23 de abril de 2021,  informamos da Publicación da Resolución Provisional de alumnado admitido para o curso 2021-22

 

AVISO: As listaxes están publicadas no taboleiro interior do DIRECCIÓN DO CENTRO pois pola Lei de Protección de Datos, o centro non pode difundirlas na web.

Se o precisan, poden consultarse na DIRECCIÓN do centro, de 09:30 a 12:00. Non é preciso pedir cita. 

 
 

CURSO 2021-22

Nº de solicitudes

Resolución Provisional

4º Educación Infantil

4

TODAS ADMITIDAS

6º Educación Infantil

1

TODAS ADMITIDAS

 

Resolución definitiva: publicarase antes do 15 de maio.

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA, do 20 ao 30 de xuño.: Informaremos nesta mesma páxina web da súa formalización.

Proceso de ADMISIÓN DE ALUMNADO no CEIP de Caión. Curso 21-22.

Dende o día 1 ao 22 do mes de marzo, poden proceder á solicitude de admisión para o novo alumnado. 

Teñen a súa disposición a solicitude na dirección do centro ou pode descargala no seguinte enlace. Tamén existe a posibilidade de cubrir a solicitude online na aplicación da Xunta "admisionalumnado". En todo caso deberá ser presentada finalmente no centro, a non ser que se valide na SEDE ELECTRÓNICA. (é preciso ter activado o servizo Chave 365 ou Certificado electrónico).

 O proceso terá o seguinte calendario:

Calendario do proceso de admisión para o curso 2019/20 
Publicación de vacantes 1 de marzo
Presentación de solicitude de admisión  Do 1 ao 22 de marzo
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos  Antes o 26 de Abril
Publicación de listaxes definitivas  Antes de 15 de maio
Formalización de matrícula  Do 20 ao 30 de xuño

  Solicitude de admisión: Do 1 ao 22 de marzo (premer para descargar e cubrir a solicitude)

 • Para alumnado que non está actualmente matriculado no centro. É dicir, novas matrículas para o curso 2021/22.

Documentación: Como indica o punto 5 da orde do 25 de xaneiro, coa solicitude de admisión adxuntarase:

 • Impresos de solicitude cumprimentados
 • Copia DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a consulta.
 • Documentación acreditativa do requisito de idade do/da alumno/a.
 • Documento acreditativo de estar en dispoisición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do Anexo II.
 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.
 • Xustificantes se o alumnoa/a presenta necesidades específicas de apoio educativos (achegando, se fose o caso, a documentación que acredite as circunstancias alegadas).

Unha vez transcurrido o prazo de admisión e publicadas as solicitudes admitidas, neste enlace podedes descargar a solciitude de formalización de matrícula (no mes de xuño con Anexo III).

Prazas vacantes
  EDUCACIÓN INFANTIL
Niveis 4º INFANTIL 5º INFANTIL 6º INFANTIL
Prazas ofertadas

10

2 (NEE)

2  13
  EDUCACIÓN PRIMARIA
Niveis 1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO
Prazas ofertadas 5 2 6 3 4 4

  HORARIOS 

HORARIO LECTIVO: 9:30h - 14:30h.

SAÍDA TRANSPORTE ESCOLAR: 14:30H

SERVIZO DE COMEDOR: De 14:30 a 16:00h

   SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

 • TRANSPORTE ESCOLAR: Servizo gratuíto para alumnado que vive a máis de 2 km do centro. As prazas libres poden ser solicitadas polo resto do alumnado pertencente a área de influenza do centro.
 • COMEDOR ESCOLAR:Servizo de pago que é xestionado pola ANPA. Os usuarios poden ser fixos, fixos-discontinuos ou esporádicos.
 • BIBLIOTECA - LUDOTECA -SALA DE ESTUDOS: (de valde) O alumnadoterá a súa disposición dende ás 16:00h ata as 18:00h de luns a xoves. Estas actividades son guiadas por profesorado do centro.
 • OUTRAS ACTIVIDADES (ANPA E CONCELLO): Ofertan distintas actividades de pago ou de valde segundo demanda en horario de 16:00h a 18:00h.

 OUTRAS INFORMACIÓNS DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

-DECRETO 254/2012 ( Admisión de alumnado en centros docentes).

-ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

-ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos público. 

-ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

-ANUNCIO DO SORTEO PÚBLICO ANUAL DAS LETRAS DE PRIORIDADE PARA RESOLVER OS EMPATES NO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO NO CURSO 2020/21

- Indicacións para cubrir o Anxo II.

-Enlace á web da Xunta con información sobre o procedemento.

- Publicación de vacantes.

 
-Enlace á aplicación de solicitude de praza admisionalumnado da Xunta.
Distribuir contido


by Dr. Radut