Skip to Content

Novas instrucións en relación co COVID-19

Instrucións do 13 de marzo de 2020, provisionais dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre a concreción das medidas a adoptar  en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020

 

1. PROCESO DE ADMISIÓN

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

 

2. PRESENZA DO PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE NO CENTRO

2.1. Establécese as seguintes previsións en relación coa presenza do persoal que se indican a continuación:

a) Educación infantil e primaria

-Centros de menos de 6 unidades

A titorización e a atención do alumnado realizarase cos medios non presenciais, telemáticos,  telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc)

-Restantes centros

Para a titorización e atención ao alumnado polos medios non presenciais, telemáticos, telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc) establécese a presenza do persoal docente que determine o equipo directivo, sempre que non presente sintomatoloxía. Non se terá en consideración o persoal de reforzo educativo, auxiliares de conversa..., etc. que non teñen a obriga de asistir ao centro.

b) Resto de ensinanzas

Para a titorización e atención ao alumnado polos medios non presenciais, telemáticos, telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc) establécese a presenza do persoal docente que determine o equipo directivo, sempre que non presente sintomatoloxía.

Non se terá en consideración o persoal de reforzo educativo, auxiliares de conversa..., etc. que non teñen a obriga de asistir ao centro.

c) Educación especial con servizo de residencia

Deberá existir o persoal suficiente docente, coidador e de cociña para garantir os coidados básicos do alumnado asistente.

d) Agás nos centros de educación especial con residencia, para o persoal de cociña, limpeza e persoal coidador aplicaranse as previsións do convenio colectivo para os períodos de inactividade.

e) O restante persoal de apoio e reforzo educativo non asistirá ao centro educativo

2.2. Criterios para a priorización da presenza do persoal nos centros.

De conformidade coas previsións do Acordo do Consello da Xunta de Galicia teñen preferencia para a obtención de permisos de conciliación o profesorado que teña ao seu coidado menores de 18 anos, maiores discapacitados e persoas maiores dependentes.

Para os casos nos que ambos os proxenitores teñan a condición de empregados públicos, a medida aplicarase a un deles (coa excepción de que un deles teña a condición de persoal sanitario).

2.3 No relativo ás ferramentas informáticas dispoñibles, e sen menoscabo das propias, remitirase aos centros educativos unha comunicación na que se indicarán as que están a disposición e o seu procedemento de uso.

 

3. INSTRUCIÓNS RESPECTO DA ATENCIÓN DO ALUMNADO

3.1 O centro disporá das medidas precisas para facilitar a continuidade do proceso de aprendizaxe do alumnado fóra do ámbito escolar.

3.2 Cada centro, dentro da súa autonomía pedagóxica e de xestión, establecerá un sistema de comunicación e información co alumnado e as familias a través das ferramentas ou plataformas coas que traballa habitualmente, así como calquera outro medio de comunicación que o centro estime adecuado para esta situación.

3.3 Os equipos docentes e o restante profesorado elaborarán propostas de actividades para que o alumnado continúe co seu proceso educativo nos seus domicilios.

3.4 Prestarase unha especial atención á titorización do alumnado de 2º de bacharelato.

 

4 OUTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER XERAL

4.1 Suspéndese todo tipo de actividade extraescolar

4.2 Suspéndese o servizo de cafetería nos centros de ensino secundario

4.3 Utilizarase como medio de comunicación prioritario coas direccións dos centros educativos o portal da dirección e o correo electrónico.

4.4 As direccións dos centros educativos divulgarán entre o persoal do centro as presentes instrucións e comunicaranas a todas as familias que as soliciten.

 

5. VIXENCIA DESTAS INSTRUCIÓNS

As presentes instrucións teñen carácter provisional, polo que poden ser modificadas en atención á evolución da pandemia.

A comunicación de calquera modificación das presentes instrucións realizarase coa maior inmediatez a través do portal da dirección.

 

Máis información: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/30550

SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA

SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA

Hai uns minutos comunicaba o presidente da Xunta de Galicia que a partir do luns, e durante 14 días, suspéndense as clases para os centros educativos galegos. Mañá os colexios estarán abertos pero non se recomenda a asistencia.

 

 

DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES

 

ADMISIÓN ALUMNADO | Curso 2020/2021

 

Horario de Atención ao Público

L-V: 09h00 - 09h45 e 13h15 - 14h00

Martes pola tarde de 16h30 a 17h30

 

ADMISIÓN ALUMNADO | Curso 2020/2021
CALENDARIO

Do 1 de marzo

ao 20 de marzoPresentación de Solicitudes de Admisión

Modelo ED550B

Do 23 de marzo

 ao 3 de abril Presentación da Documentación do Baremo

24 de abrilPublicación da Lista Provisional

Do 27 de abril

ao 4 de maioPresentación de Reclamacións á Lista Provisional

14 de maioPublicación da Lista Definitiva

Do 20 de xuño

ao 30 de xuñoFormalización da MatrículaMÉTODOS DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

Papel  • Impreso ED550B. 

  • Documentación Acreditativa para Baremar 

  • Libro de Familia ou DNI

Apliación

Admisión Alumnadohttps://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/Sede Electrónica

Xunta de Galicia

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

 


BAREMOAs familias que o desexen, poden entregar documentación acreditativa para que lle sexa baremada e puntuada de acordo cos items incluídos no ANEXO II (Continuación) do Impreso ED550B. 

  • O criterio complementario establecido polo centro é estar empadroado nun lugar da área de influencia da escola (1 punto)VACANTES Curso 2020/2021

CURSOALUMNADO

con permanencia

VACANTES

4º EI

0

25*

5º EI

24

1

6º EI

24

1

1º EP

27

0

2º EP

25

0

3º EP

26

0

4º EP

26

0

5º EP

42

8

6º EP

27

0* De acordo co artigo 3.2 da Orde do 12 de marzo de 2013, reservaranse 3 prazas para Alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo, que serán adxudicadas en caso de non haber solicitudes de ANEAE.


OUTROS DATOS DE INTERESE

Servizos Complementarios

Concello de AmesBos días (Madrugadores)

Comedor Escolar 

Tardes DivertidasSolicitudes do 1 ao 31 de marzo 

Departamento de Educación - Pazo da Peregrina (Bertamiráns)

Sorteo Letras

DesempateDe acordo coa Resolución do 26 de febreiro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, en caso de empate as letras de prioridade son “T” e “G” para o primeiro apelido e “E” e “X” para o segundo apelido.

Protección DatosCONSULTA PRESENCIAL

De acordo coas Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o Proceso de Admisión do Alumnado 2020/2021, as listas só se poderán consultar de xeito presencial no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. 

CONSULTA NON PRESENCIAL

A través da Apliación Admisión Alumnado empregando a Chave 365 ou Certificado dixital.

Non se poderán publicar as listas na páxina web do centro nin dar datos persoais por teléfono

NormativaOrde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013). Modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1/02/2017)

Horario de SecretariaMAÑÁ: de luns a venres de 09h00 - 09h45 e de 13h15 - 14h00

TARDE: martes de 16h30 a 17h30

ENTROIDO 2020

IV CARREIRA SOLIDARIA "Móvome pola Paz"

IV CARREIRA SOLIDARIA "MÓVOME POLA PAZ"

 
O CEIP de Barouta organiza por carto ano a Carreira Solidaria "Móvome pola Paz" coa que espera reeditar o éxito das pasadas edicións e doar ao Banco Municipal de Alimentos do Concello de Ames máis de media tonelada de alimentos e produtos de hixiene e limpeza. No día 30 de xaneiro, Día da Paz, o CEIP de Barouta convida á súa comunida. Desde a terceira edición súmanse a Escola de Educación Infantil de Covas e os 6º cursos de Ed. Primaria do CEIP Agro do Muíño e do CEIP a Maía, tamén na oportunidade de encontro e convivio do alumnado que para o ano se atopará no IES de Ames (Bertamiráns)
 
Moi agradecidos/as todas as entidades colaboradoras que apradriñan este evento
 
 
Nas seguintes ligazóns pódense ver dous vídeos da edición pasada
Alumando, profesorado e familias, levan días organizando este evento, para que todo estea preparado o día 30 de xaneiro nesta carreira solidaria non competitiva.Esta semana o alumnado de Barouta estivo preparando as medallas conmemorativas que todas as participantes levarán xunto cun saquiño, especialmente feito para o día, con produtos varios doados polos seus patrocinadores. O propio centro destaca e agradece a alta participación da ANPA do colexio e de todas as súas familias na organización e implicación nesta xornada solidaria

 

ADSCRICIÓN ALUMNADO DE 6º EP AO IES DE AMES

ADSCRICIÓN ALUMNADO | 6º EP

IES de Ames | Ata o 17 de febreiro de 2020

 

Desde o día 1 de febreiro e ata o 17 do mesmo mes, está aberto o prazo para que o alumnado de 6º EP reserve praza no centro adscrito, o IES de Ames. Para isto debedes traer cuberto ao colexio o modelo ED550A que vos achegamos con este escrito (AQUÍ). Tamén o podedes recoller impreso na secretaría do Centro. 

Esta mensaxe é só para o alumnado de 6º EP que se matricule no IES de Ames e que se queira acoller ao dereito de preferencia por centro adscrito. Se queredes solicitar outro instituto, debédelo facer no prazo ordinario de matricula, do 1 ao 20 de marzo co modelo ED550B.

O alumnado que entregue esta solicitude para enviar ao centro adscrito non ten que facer nada máis no período ordinario de solicitude de admisión de marzo, só formalizar a matrícula no IES no mes de xuño.

ALMANAQUES 2019/2020

Almanaque 2019/2020
30 Aniversario
A partir de mañá poñeremos á venda os Almanaques 2019/2020 de conmemoración do #30Aniversario do CEIP de Barouta. O prezo é de 10€

25N | Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres

 
#25N | Día internacional pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres
A coeducación é un dos piares nos que se asenta o proxecto educativo de Barouta, por iso para nós, como colectivo, como comunidade, é moi importante que sexa traballando de maneira constante e que trascenda o ámbito escolar.
Este ano contamos durante todo o mes de novembo co programa "As Máscaras do Machismo", un proxecto que naceu grazas ao Grupo Comunitario de Igualdade e Xénero e á ANPA do colexio. Grazas a este traballo o alumnado tivo ocasión de investigar, pensar, actuar, e agora querémosvos convidar a exposición guiada deste proxecto que terá lugar o luns día 25 de novembro ás 12h30. Querémosvos contar o que fixemos, e como o fixemos, e que teñades oportunidade de ver o proxecto de traballo deste mes. 
Previamente, ás 10h30, conmemoraremos este día co alumnado do centro no que, entre outros elementos, nos sumamos á campaña de #EnNegro. Agradecemos que, como vén sendo xa costume en Barouta nos últimos tres anos, o alumnado veña vestido de negro.
Agardamos contar con vós!
 
 
 
Distribuir contido


by Dr. Radut