Juan Casado (Experiencias)

Juan Casado
Posto actual: Mestre Ed. Primaria no CEIP A Sangriña, A Guarda.

Titulacións oficiais:
 • Curso de Iniciación e Perfeccionamento (Lingua Galega)
 • Ciclo Superior do Primeiro Nivel no idioma Inglés (Escola Oficial de Idiomas de A Coruña - 1996).
 • Mestre especialista en Educación Musical (Universidade de Santiago de Compostela - 1999).
 • Profesor de Solfexo, Teoría da Música, Transposición e Acompañamento (Conservatorio Profesional de Música de A Coruña - 2001).
 • Profesor Superior de Piano (Conservatorio Superior de Música de A Coruña - 2004).
 • Profesor Superior de Música de Cámara (Conservatorio Superior de Música de A Coruña - 2004).
Outros postos desempeñados en Educación:
 • Relator:
  • Centro de Formación e Recursos de Vigo:
   • "Elaboración de materiais didácticos para dotar de contido á páxina web do centro e dinamización da aula de informática: Plataformas educativas. Moodle. Aplicacións Web" - Grupo de traballo: Decembro 2007 - Maio 2008
   • "A páxina web como un dos eixos na formación permanente do profesorado: Introdución ás Webs Dinámicas" - Grupo de traballo: Febreiro - Maio 2008
   • "Creación dun Blog Interactivo - Emprego do Encerado Dixital" - Grupo de traballo: Novembro 2008 - Xuño 2009.
   • "Elaboración de materiais didácticos para a páxina web do IES San Paio: Introdución ás webs dinámicas. Plataformas educativas Moodle. Aplicacións web" - Grupo de traballo: Xaneiro - Xuño 2009.
   • "Proxecto de innovación para a incorporación das TIC no Infante Felipe de Borbón: Introdución ás Webs Dinámicas. Usos didácticos dos novos medios: o Encerado Dixital" - Grupo de traballo: Xaneiro - Xuño 2009.
   • "As competencias profesionais do Equipo de Asesoramento: Plataforma Moodle" - Curso: Febreiro - Xuño 2009.
  • Centro de Formación e Recursos de Pontevedra:
   • "Elaboración de recursos didácticos integrados e a súa difusión a través da páxina web do centro: Aula virtual. Moodle" - Grupo de traballo: Xaneiro-Xuño 2009

Último acceso ao curso
Luns, 7 de Maio do 2012, 12:52  (7 anos 288 días)
Papeis
Profesor
Perfís de curso
Actividades de consolidación (Educación Primaria), Os Números Romanos , Lengua Castellana 5º - Actividades de refuerzo y ampliación, Os animais (4º - EP), gramática 3º, Sílabas y acentos (4º - EP), Lingua galega - 5º - Actividades de reforzo e ampliación, Experiencias con Moodle , Curso de Moodle, Introdución ás webs dinámicas, Introducción ó moodle (Carlos de Paz), Recursos para traballar co EDI en Educación Infantil