Clasificación do mundo animal

CLASIFICACION XERAL DOS ANIMAIS

Atendendo á presenza ou ausencia dunha columna vertebral que percorre internamente o animal, podemos clasificalos en:

 • Vertebrados
  • Animais cun esqueleto interno ou endoesqueleto. Pode ser de tecido oseo ou cartilaxinoso .
  • Animais con simetría bilateral, é decir: o seu cuerpo podería dividirse mediante un eixo imaxinario en dúas partes simétricas
  • División do corpo en tres rexións ben diferenciadas: cabeza, tronco e extremidades.
   • A cabeza ten cranio, cun cerebro. Nela sitúanse moitos dos órganos dos sentidos (ollos, oídos, fosas nasais, ...)
   • O tronco contén a maior parte dos órganos dos aparatos dixestivo, respiratorio, circulatorio, excretor, reprodutor...
   • As extremidades adoitan ser catro. Son móbiles e están adaptadas ao modo de vida de cada animal.
Esqueleto
 • Invertebrados:
  • Animais sen esqueleto interno, aínda que poden ter un esqueleto externo ou exoesqueleto.

  • Algúns grupos presentan simetría radiada (non se pode trazar un único eixo que divida ao animal en dúas partes simétricas), otros grupos con simetría bilateral.

  • Nalgúns casos, coma os dos insectos podemos distinguir tres rexións diferenciadas no seu corpo: cabeza, tórax e abdome.CangrexoOs distintos grupos do Reino Animal

Vertebrados

Invertebrados

 • Peixes : acuáticos e con escamas oseas.


peixe


 • Poríferos : corpo perforado por multitude de poros

Poríferos

 • Anfibios : corpo espido, sen pel.


Anfibios


 • Cnidarios : simetría radial: pólipos e medusas

Cnidarios

 • Réptiles : terrestres e con escamas córneas.


Réptiles

 • Anélidos : corpo divido en aneis

Anélidos

 • Aves: voadoras.


Aves

 • Moluscos: cuerpo blando, concha calcárea.

Molusco

Non te equivoques, a cuncha é de molusco, e dela sae un artrópodo

 • Mamíferos : vivíparos, con glándulas mamarias.


Mamíferos

 • Artrópodos : animais con patas articuladas.

Artrópodos


 • Equinodermos: simetría radial, exoesqueleto calcario, nalgunhas especies con espiñas.

Equinodermos

Última modificación: Xoves, 13 de Xullo do 2017, 09:16