Xestión da consulta

Xestión da consulta

          O profesor sempre ten un control absoluto sobre a evolución dunha consulta do seu curso. Accedendo ós resultados da consulta, Moodle amosa unha columna por cada unha das posibles respostas da mesma. En cada unha desas columnas figurarán os alumnos que elixiron esa resposta u opción á hora de contestar á consulta.

          No caso de telo configurado, Moodle amosará unha última columna cos participantes do curso que aínda non contestaron á consulta.

Última modificación: Xoves, 13 de Xullo do 2017, 09:16