A modo de ironía: "Manual de innovación educativa para o 2010"

O tema da "escuela 2.0" está levantando certas polémicas, que por suposto, atopan rápida saída en publicacións en tono irónico.


Última modificación: Xoves, 13 de Xullo do 2017, 09:17