Crear un glosario

Crear un glosario

          A creación de glosarios en Moodle consta de 3 etapas: configuración xeral do glosario, administración de termos e adición de novos termos ó glosario.

          Cada curso de Moodle pode incorporar o seu propio conxunto de glosarios. O glosario principal é só editable polos profesores. Os glosarios secundarios poden ser configurados para permitirlle ós alumnos engadir entradas e comentarios.

          O profesor pode crear unha ligazón ós glosarios desde calquera parte dentro das seccións do curso. É recomendable engadi-la entrada ó glosario principal desde a asección principal do curso.

Formulario de configuración xeral dun glosario

          Para crear un glosario hai que segue-los seguintes pasos:

 • Activa-lo "modo edición".
 • Seleccionar [Glosario] desde o menú [Engadir Actividade].
 • Na páxina de edición do glosario dar un nome descriptivo.
 • Engadir unha descripción xeral acerca dos termos que poden atoparse no glosario.
 • Selecciona-las distintas opcións das que se quere dispoñer:
  • Entradas por páxina. Configura o número de palabras e definicións que os alumnos ven cando acceden á lista do glosario.
  • ¿Este é o glosario global? O administrador pode facer que o glosario sexa accesible desde calquera dos cursos do servidor. Non aparece no caso de non ser administrador do sitio moodle.
  • Tipo de glosario. Pódense seleccionar dúas opcións. O glosario principal só é editable polo profesor e só pode engadirse un en cada curso. Os glosarios secundarios poden importarse dentro do principal e poden incorporar tantos como se desexe nun mesmo curso.
  • Os estudantes poden engadir entradas: esta opción é só aplicable a glosarios secundarios e permite que os alumnos engadan e modifiquen as entradas no glosario.
  • Permitir entradas duplicadas: permite engadir máis dunha definición para a mesma palabra.
  • Permitir comenta-las entradas: o profesor e os alumnos poden incorporar comentarios ás definicións do glosario. Os comentarios están accesibles mediante unha ligazón ó final da definición.
  • Hipeligazón automática. Moodle incorpora un filtro de texto ca funcionalidade de crear ligazóns desde palabras incluídas noo curso á súa definición no glosario. Os vínculos amósanse cun remaarcado en cor arredor das palabras ligadas. O administrador é o encargado de habilitar ou non o filtro de hiperligazón. Hay que ter presente que a activación do filtro aumenta considerablemente a carga do procesador.

 

  • Estado de aprobación por defecto. Se se permitiu ós alumnos incorporar e editar entradas ó glosario, o profesor pode configurar que estas operacións se fagan baixo a súa aprobación. Para cada intervención por parte do alumno Moodle pedirá o visto bo do profesor.
  • Formato para amosa-las entradas. Esta variable define o xeito no que se amosa cada entrada dentro do glosario.
   • Amosar ligazón especial. Pódese personaliza-lo xeito en que un usuario pode facer procuras no glosario. A función  de procura por categoría ou data sempre está a dispor, pero pódense definir tres opcións máis.
   • Amosar especial. Habilita a procura con caracteres especiais coma @, #, etc.
   • Amosar alfabeto. habilita a procura por letras iniciais.
   • Amosar todo. Habilita  que tódalas entradas do glosario lle sexan amosadas ó alumno dunha vez.
  • Editar sempre. Mediante esta opción o profesor decide se a edición das entradas dun cuestionario estará habilitada sempre, ou se pola contra só estará dispoñible durante un intervalo de tempo.
  • Permitir cualifica-las entradas. O profesor pode elixir cualifica-las entradas dos alunos, e incluso permitir que os alumnos cualifiquen as entradas dos seus compañeiros. Desde esta opción pode configura-la escala das cualifiacións e incluso establecer un tempo para iso.
 • Gardar os cambios.
Última modificación: Xoves, 13 de Xullo do 2017, 09:16