Que aportan os LMS como Moodle na metodoloxía docente?

Que aportan os LMS como Moodle na metodoloxía docente?


moodle

Interactividade: Fan posible a comunicación bidireccional profesores-alumnos e/ou alumnos-comunidade educativa. A relación é próxima e inmediata, facilitando tanto a interacción síncrona como asíncrona.

Aprendizaxes colaborativas: Fomentan o traballo en grupo e as relacións sociais; os alumnos aprenden uns con outros mediante o intercambio de ideas. O mestre pode guiar máis ou menos estes aprendizaxes, converténdose deste xeito en colaborativas. Estaremos fomentando así, como mínimo, as seguintes Competencias Básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística
3. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico
4. Tratamento da información e competencia dixital
5. Competencia social e ciudadana
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa personal

Liberdade de edición e difusión: Todos poden editar os seus traballos e difundir as súas ideas na rede, incidindo así na propia filosofía da web 2.0.

Facilitan o intercambio de información e de recursos, así como a difusión e exposición de resultados e traballos.

• Serven para reposición, almacenaxe e indexación dos mesmos.

• Proporcionan novas vías para a avaliación.

(Tomado de Editorial del BENED, octubre de 2007 ¿Web 2.0 vs Web 1.0? - Lorenzo García Aretio)


En función de todo isto, ¿Servirá Moodle para os nosos propósitos partindo dos coñecidos "Pilares da educación? (Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI.)Vexamos...

pilares da educación
Última modificación: Xoves, 13 de Xullo do 2017, 09:16