Configuración xeral

Configuración xeral

Premendo no Botón Configuración accederemos a un conxunto de posibilidades de configuración. So sinalaremos as que consideramos máis salientables:
 1. Configuración xeral
  Nome da Galería: Centro de marras
  Descrición da Galería: Galería de Imaxes
  Correo-e do Administrador da Galería= centrodemarras@edu.xunta.es
  URL do cartafol da túa galería coppermine (sen 'index.php' ou similar ó remate) =http://centros.edu.xunta.es/centrodemarras/galeria
  URL da túa páxina de inicio= index.php

   

 2. Eliximos idioma galego.
  • Posiblemente non cambie de idioma, entón teremos que ir á carpeta Langs e cambiarlle o nome ao arquivo galician.php e renomeámolo como spanish.php

   

 3. Visualización de lista de álbums:
  • O contido da páxina principal=breadcrumb/catlist/alblist/
  • Aquí podemos elixir o número de columnas de álbums que se poden ver. Por defecto son 2. Tres tamén pode ser un bó número pero catro columnas xa nos crean barras de desprazamento horizontais.
  • as categorías poden ordenarse e os albums tamén. Cada un no seu menú.
 4. Configuración de arquivos e miniaturas:
  • Tamaño máximo de envío: 1024 kb
  • Ancho ou alto máxino de miniaturas: 800
  • Auto-redimensionar imaxes que sexan maiores do ancho ou alto máximos: si a todos

  Deste xeito asegurámonos uns tamaños aceptables de imaxes xa que a aplicación redimensiona as imaxes enormes a un tamaño máximo de 800x800

 5. Configuración de arquivos e miniaturas:
  Método para o redimensionado de imaxes GD Versión 2.x
Última modificación: Xoves, 13 de Xullo do 2017, 09:16