Os módulos

Os Modulos

Drupal é modular. As súas posibilidades e funcionalidades dependen dos módulos que incorporemos e activemos.

Algúns módulos xa os trae por defecto a aplicación. Son os módulos core.

Nós para o noso proxecto incorporamos ata agora os seguintes módulos non core:

Event Image Image_assist
Feedback
Scheduler Webform Taxonomy_acces control
Taxonomy_menu
Tinymce

IMCE

Autologout Article

Tódolos módulos para que funcionen teñen que ser activados na ruta administrar-construcción da páxina-módulos.

É importante que se execute update.php cada vez que se actualiza ou incorpora un módulo.

Logo, para que un usuario disfrute das posibilidades dun modulo ten que ter activados os permisos necesarios.

Os permisos actívanse na ruta administrar-mantemento de usuarios-control de acceso

Os módulos poden baixarse de http://drupal.org/project/Modules

Última modificación: Xoves, 13 de Xullo do 2017, 09:16