Editar unha páxina de texto

Editar unha páxina de texto

          Este tipo de recurso é unha sinxela páxina escrita en texto chá.

          Para lle dar formato teríamos que escribir directamente en código html, polo que non é moi recomendable este tipo de recurso se queremos introducir imaxes, ligazóns ou outro tipo de formato diferente ó que ven por defecto.

Páxina de texto

         Para editar unha páxina de texto, estes son os pasos a seguir:
1. Se a edición está desactivada facer clic en [Activar edición]
2. Facer clic en "Agregar recurso.." (no módulo no que queremos inclui-la páxina) y despois na opción de: [Editar unha páxina de texto] 
3. Enche-lo nombre ou título e a descripción da Páxina de texto (opcional).
4. Teclea-lo texto desexado. 
5. Facer clic en [Gardar cambios] 

O novo recurso aparece ó final do tema elixido. Pódese moficar a través da icona Icona Actualizar situada á dereita do nome do recurso.

Última modificación: Xoves, 13 de Xullo do 2017, 09:16