As Regras de emprego dos Números Romanos

Regras:

A numeración romana utiliza sete letras maíúsculas ás que corresponden os siguientes valores:

Letras I V X L C D M
Valores 1 5 10 50 100 500 1.000

Exemplos: XVI = 16; LXVI = 66


Se á dereita dunha cifra romana se escribe outra igual ou menor, o valor desta se suma á anterior.

Exemplos: VI = 6; XXI = 21; LXVII = 67


A cifra "I" colocada dilante do "V" ou "X", lles resta unha unidade; o "X", precedendo a "L" ou "C", lles resta dez unidades. "C", dilante de "D" ou "M" resta cen unidades.

Exemplos: IV = 4; IX = 9; XL = 40; XC = 90; CD = 400; CM = 900


En ningún número se pode poñer unha mesma letra mais de tres veces seguidas.

Exemplos: XIII = 13; XIV = 14; XXXIII = 33; XXXIV = 34


"V", "L" e "D" non poden duplicarse porque outras letras ("X", "C", "M") xa representan o seu valor duplicado.

Exemplos: X = 10; C = 100; M = 1.000


Se entre dúas cifras calquera existe outra menor, esta restará o seu valor á seguinte.

Exemplos: XIX = 19; LIV = 54; CXXIX = 129


O valor dos números romanos queda multiplicado por mil tantas veces como raias horizontais se coloquen enriba dos mesmos.

Exemplo: miles = 1.000.000


Algúns números romanos


1 = I 2 = II 3 = III 4 = IV 5 = V 6 = VI
7 = VII 8 = VIII 9 = IX 10 = X 11 = XI 12 = XII
13 = XIII 14 = XIV 15 = XV 16 = XVI 17 = XVII 18 = XVIII
19 = XIX 20 = XX 21 = XXI 29 = XXIX 30 = XXX 31 = XXXI
39 = XXXIX 40 = XL 50 = L 51 = LI 59 = LIX 60 = LX
61 = LXI 68 = LXVIII 69 = LXIX 70 = LXX 71 = LXXI 74 = LXXIV
75 = LXXV 77 = LXXVII 78 = LXXVIII 79 = LXXIX 80 = LXXX 81 = LXXXI
88 = LXXXVIII 89 = LXXXIX 90 = XC 91 = XCI 99 = XCIX 100 = C
101 = CI 109 = CIX 114 = CXIV 149 = CXLIX 399 = CCCXCIX 400 = CD
444 = CDXLIV 445 = CDXLV 449 = CDXLIX 450 = CDL 899 = DCCCXCIX 900 = CM
989 = CMLXXXIX 990 = CMXC 999 = CMXCIX 1.000 = M 1.010 = MX 1.050 = ML
Última modificación: Xoves, 13 de Xullo do 2017, 09:16