As operacións

Sumar, restar, multiplicar, dividir.

Amosar os resultados