Observación, lóxica e razoamento

3 apartados matemáticos moi importantes que non debemos esquecer.

Amosar os resultados