Cálculo Mental


O cálculo mental é ese gran esquecido. Consiste en realizar cálculos matemáticos utilizando só o cerebro, sen axudas doutros instrumentos como calculadoras ou incluso lapis e papel.

Algúns calculistas poden realizar operacións matemáticas moi complexas (como produtos de números de 4 cifras) mediante o cálculo mental.

Convertiraste ti nun deles? pensativo

Amosar os resultados