Maquiforo

 
 
Imaxe de Sabela Perez
Pregunta 1
por Sabela Perez - Luns, 17 de Marzo do 2014, 19:49
 
En que se diferencian as máquinas simples e compostas?
Imaxe de Teo Pérez
Re: Pregunta 1
por Teo Pérez - Martes, 18 de Marzo do 2014, 08:25
 
As máquinas simples....... e as compostas...........
Imaxe de Carlos González Portela
Re: Pregunta 1
por Carlos González Portela - Martes, 18 de Marzo do 2014, 14:58
 
Que as máquinas simples están formadas por moi poucos elementos e o seu funcionamento e moi sinxelo  e as máquinas compostas están formadas por moitos elementos e o seu funcionamento e mais complexo ca das máquinas simples.

Imaxe de Sabela Perez
Re: Pregunta 1
por Sabela Perez - Mércores, 19 de Marzo do 2014, 20:13
 
Moi ben.
Imaxe de Óscar Portela Rodríguez
Re: Pregunta 1
por Óscar Portela Rodríguez - Martes, 18 de Marzo do 2014, 19:36
 
Enque as maquinas simples son maquinas sinxelas formadas por moi pocos componentes e o seu funcionamiento e moi simple,e as máquinas compostas son maquinas formadas por moitos compoñentes e o seu funcionamiento e mais complexo co das maquinas simples.
Imaxe de Sabela Perez
Re: Pregunta 1
por Sabela Perez - Mércores, 19 de Marzo do 2014, 20:17
 
Ten coidado coa ortografía.
Enque- En que

Componente- Compoñentes

co- ca o

A contestación está ben.
Imaxe de Laura Teniente Pena
Re: Pregunta 1
por Laura Teniente Pena - Martes, 18 de Marzo do 2014, 20:48
 
En que as máquinas simples,son sinxelas,teñen moi poucos compoñentes,e o       seu funcionamento e moi facil.E as máquinas compostas teñen moitos compoñentes e o seu fucionaménto e mais complexo ca das máquinas simples.
Imaxe de Sabela Perez
Re: Pregunta 1
por Sabela Perez - Mércores, 19 de Marzo do 2014, 20:17
 
Moi ben.
Imaxe de Laura Teniente Pena
Re: Pregunta 1
por Laura Teniente Pena - Xoves, 20 de Marzo do 2014, 20:45
 
Xa  correxistes  os esames de coñe mesturado