Que é poesía?

Escribe a túa definición de poesía e a URL da poesía que e elexiches de Youtube.