Actividade: Xerar unha consulta

Xerar unha consulta

 Segue o seguinte procedemento para xerar unha consulta sobre o teu curso.

  1. Activa o 'Modo Edición'.
  2. Escolle [Consulta] no menú despregable [Engadir actividade] do módulo 3.
  3. Na descripción escribe unha xustifiación para a consulta e plantexa unha pregunta que os alumnos teñan que contestar.
  4. Establece as posibles respostas á pregunta que os alumnos poden escoller.
  5. Garda os cambios