Actividade: Engadir novos termos ó glosario

Engadir novos termos ó glosario

Nesta actividade imos engadir tres novos ermos o glosario creado anteriormente.

  1. Entra no glosario facendo clic no seu nome na páxina principal do teu curso.
  2. Fai clic na etiqueta "Engadir nova entrada".
  3. Introduce a palabra a definir no campo 'Concepto'.
  4. Se existen sinónimos que desexas engadir para a mesma entrada, engádeos ó campo 'Palabras clave'
  5. Se existisen categorías creadas (non é o noso caso) amosaríanse no campo 'Categorías' e só habería que facer clic no nome da escollida para que a entrada quedase englobada nela.
  6. Inclúe a definición do termo ou concepto. Se desexas podes adxuntar á definición un arquivo, por exemplo unha imaxe ou artigo.
  7. Garda os cambios.

Imaxe do formulario para engadir novas entradas ó glosario

Formulario para engadir novas entradas a un glosario