Actividade: Crear un glosario

Crear un glosario

 Realiza os seguintes procedementos para engadir un glosario.

 1. Activa o Modo Edición se non estivera xa habilitado.
 2. Escolle [Glosario] no menú despregable [Engadir Actividade] do módulo 2.
 3. Para as opcións de configuración pon atención en:
  • Tipo de glosario: secundario
  • Os estudiantes poden engadir entradas: Si
  • Formato de mostra: simple estilo diccionario
  • Editar sempre: Si.
  • Deixa o resto de variables nos valores por defecto. 
 4. Fai clic en [Gardar Cambios].