Actividade: Crear unha tarefa de texto en liña.

Crear unha tarefa de texto en liña

Realiza os seguintes procedementos:

  1. Crea unha tarefa no Módulo 2 do teu curso. Chámalle "Tarefa 2 Texto en liña".
  2. Nesta tarefa pide ós teus alumnos que busquen en wikipedia a definición de tres conceptos básicos da túa materia.
  3. Ponlle una data límite de entrega.
  4. Acepta reenvios.