Actividade: Crear unha tarefa

Crear unha tarefa

Realiza os seguintes procedementos:

  1. Crea unha tarefa no Módulo 2 do teu curso. Chámalle "Tarefa 2".
  2. Nesta tarefa pídelle ó teus alumnos que procuren en Google unha imaxe relacionada con algún aspecto concreto da túa asignatura e que a envien.
  3. Limita o tamaño do arquivo a 100Kb.
  4. Pon unha data límite de entrega.
  5. Non aceptes reenvios.