Actividade: Crear un cuestionario

Crear un cuestionario

Realiza os seguintes procedementos:

Agrega unha actividade do tipo cuestionario dentro do "Módulo 2" do teu curso.
Para a configuración do corpo usa os valores seguintes:

  • Título: "O meu primeiro cuestionario".
  • Selecciona as datas de inicio e remate do cuestionario. Determina que a duración do mesmo sexa superior a un día.
  • Impón un límite de tempo. Polo menos 15 minutos.
  • Escolle a opción "Sen límite de preguntas por páxina"
  • Selecciona polo menos 3 preguntas das creadas nas actividades anteriores deste módulo.
  • Realiza unha vista previa para comprobar que todo é correcto.