Actividade: Crear preguntas organizadas ó chou

Crear preguntas organizadas ó chou

         As preguntas ‘Organizadas ó chou’ son un tipo especial de pregunta. Non se trata de preguntas en sí mesmas senón que representan unha pregunta calquera das pertencentes á categoría na que se crean. Mediante este tipo de pregunta pódese conseguir que a cada alumno dun curso se lle presenten cuestionarios distintos formados por preguntas escollidas ó chou dentro dunha categoría. Tamén poderán crearse cuestionarios constituidos por preguntas a eido e preguntas de calquera outro tipo, tendo en conta que as preguntas a eido elixirán preguntas distintas das fixas da categoría á que pertencen.

          Para crear preguntas ó chou hai que segue-los seguintes pasos:

1. Selecciona-lo número de preguntas que se queren crear no despregable “Engadir preguntas aleatorias” na parte dereita da pantalla.

2. As preguntas son engadidas automáticamente ó cuestionario polo que son incluidas na columna da esquerda.