Actividade: Emparellar preguntas curtas ó chou

Emparellar preguntas curtas ó chou

          Iste é un tipo de pregunta moi interesante. Unha pregunta deste tipo xenera unha pregunta de tipo ‘emparellar’ a partir de preguntas de tipo ‘resposta curta’ da mesma categoría. É unha boa forma de reciclar as preguntas curtas antigas.

          Para crear unha pregunta deste tipo:

1. Seleccionar [Emparellando respostas curtas aleatoriamente] do menú [Crear unha nova pregunta].

2. Dar un nome á pregunta.

3. Seleccionar ó número de preguntas de resposta curta que queremos que interveñan. Se o número é inferior ó de preguntas curtas existentes na categoría, estas serán seleccionadas ó chou. Para a nosa actividade marcamos 3 (previamente creadas na actividade crear preguntas de resposta curta).

4. Garda-los cambios.