Actividade: Editar unha páxina web.

Editar unha páxina web

Realiza os seguintes procedementos no teu curso dentro de "Módulo 1":

1. Agrega un recurso: páxina web.
2. Escribe a lo menos tres liñas de texto (lembra que podes usa-la opción copiar e pegar).
3. Crea unha ligazón a unha páxina web da túa elección.

- Resalta o texto que vai actuar como ligazón.
- Fai clic na icona "Inserir ligázón" (Icona inserir ligazón)
- Enche os campos do formulario que se abre e fai clic no botón [OK]

Inserir Ligazón

4. Cambia a cor de algunha palabra.

- Marca o texto da palabra que queres cambiar
- Fai clic na icona de seleccón de cor (Icona cor de texto) e fai clic sobre calquera da paleta que se abre.

5. Cambia o tamaño e o tipo de fonte de parte do texto.

- Marca o texto da palabra que queres cambiar
- Fai clic sobre o selector de tipos (Selector de tipos) para despregalo e escolle o tipo que prefiras.

6. Garda os cambios facendo clic no botón [Gardar Cambios] situado ó final da páxina.