Actividade: Editar unha páxina de texto.

Editar unha páxina de texto

          Realiza os seguintes procedementos no teu curso dentro do "Módulo 1":

1. Agregar un Recurso: Páxina de texto
2. Escribe como título "mostra de páxina de texto"
3. Escribe un texto (lembra que podes usar o típico "cortar e copiar")
4. Garda os cambios