Actividade: Edita-la presentación do curso e dos módulos

Edita-la presentación do curso e dos módulos

           Unha vez creado o curso e establecido a lo menos un profesor do mesmo, podemos comezar a editar os contidos. O primeiro debe ser editar a presentación do propio curso e de cada un dos módulos que o compoñen.

          Ó entrar no noso curso visualizaremos algo como o que segue:

Diagrama de módulos

1. Fai clic na primeira das iconas de actualización de contidos (Icona Actualizar) para engadir unha breve descripción do curso. Cando remates de usa-lo editor de texto, fai clic no botón [Gardar cambios].

2. Repite a operación para actualizar a presentación de cada módulo facendo clic na icona Icona actualizar correpondente situada ó lado do número de cada módulo.