Actividade: Modifica-la configuración do curso.

Actividade: Modifica-la configuración do curso

         

          Nesta actividade revisarás a configuración do teu curso. Tes a explicación de case tódolos aspectos da configuración no artigo anterior (Defini-la configuración do curso). Tamén podes utiliza-las axudas (Icona axuda) para obter información adicional sobre eses ou calquera outro dos aspectos.

A efectos desta actividade, coloca, a lo menos, os seguintes aspectos na opción que se indica:

1. Formato: Módulos.
2. Curso aberto: si
3. Peridodo de vixencia de matrícula: sen límite.
4. Número de semanas / módulos: 3
5. Forzar tema: stándar.

Para rematar pulsa o botón situado ó final da páxina: [Gardar cambios].