- Diferencia entre tempo atmosférico e clima.

- Elementos do tempo atmosférico.

- Os factores do clima.

- Un climograma.

- As zonas climáticas do planeta.

- Os climas de España.

  • O universo.
  • O sistema solar.
  • Os movementos da Terra.
  • A Lúa.
  • As capas da Terra.
  • A representación da Terra