Recursos didácticos destinados ó alumnado en xeral, e en concreto a aqueles que presentan algún tipo de dificultade.