Curso destinado aos alumnos de 4º de Primaria que traballa o bloque de contidos "Os Animais" na área de Coñecemento do Medio.