A medida que as expectativas de vida das persoas vai aumentando, diversas doenzas da terceira idade pasan a ganar importancia. Unha delas é o Alzheimer, a principal enfermidade neurovexetativa da actualidade.

O enfermo vai perdendo lentamente a memoria, a fala, a capacidade de recoñecer a familiares e amigos.

Pequena investigación que levarán a cabo os rapaces de 5ºA.
Descubrimos a historia a través das nosas investigacións.

Unha viaxe polo sistema solar.

Os alumnos aprenderan a empregar as TICs nun proxecto de investigación