- A función de relación.

- Os órganos receptores.

- O sistema nervioso.

- Os órganos efectores.

Os ecosistemas.

  • Compoñentes dun ecosistema.
  • Relacións que se establecen nun ecosistema.
  • Tipos de ecosistemas: terrestres e acuáticos.
  • O ser humano cambia o medio ambiente: problemas e solucións.
  • Características das plantas.
  • Clasificación.
  • A nutrición.
  • A reprodución sexual.
  • A reprodución asexual.
  • A función de relación.
Se queredes saber máis sobre as máquinas, repasar o que xa sabedes ou xogar simplemente dade un paseíño polo enlaces que vos deixo.