Con este proxecto  queremos aprender máis sobre os nosos avós e sobre nós mesmos.

Realizaremos desde a aula de informática, desde biblioteca, actividades relacionadas coas áreas de C. medio, de Lengua castellana, Lingua galega , e Artística ( tanto en plástica como en música) a  integración curricular das Tics.

Tamén trataremos de desenrolar aspectos de Educación na información, especialmente no, relativo á clasificación e análise da información, así como ao tratamento da  e comunicación da mesma.