Formación sobre a plataforma Moodle para grupos de traballo dos plans de formación do profesorado.