EA: A área de Educación Artística comprende as materias de Educación musical e Plástica