Profesorado

PROFESORADO CURSO 2021-22

ESPECIALISTAS

EDUCACIÓN FÍSICA

Xesús Díaz Benito

EDUCACIÓN MUSICAL

Rosa María Iglesias Prieto

LINGUA EXTRANXEIRA:INGLÉS

Montserrat Sotelo Fandiño

ESPECIALISTA EN AUDICIÓN E LINGUAXE

Julia Iglesias Rivas (secretaria)

Laura Lago Aller ( compartida co CEIP Plurilngüe de Riomaior)

ESPECIALISTA EN PEDAGOXÍA TERAPEUTICA

Rosa Ana Rúa Pena

Laura Abadín Parente ( compatida con CEIP de Castrillón- Coiro)

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Silvia Caride López

MESTRA DE RELIXIÓN CATÓLICA

María Isabel Estévez Villanueva ( compartida co CEIP de Espiñeira -Aldán)

AUXILIAR DE CONVERSA

Shanique Lovelace

INFANTIL

MESTRA DE 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL

Noelia Graña Paz

MESTRA DE 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL

María Fernández Vidal

MESTRA DE 6º DE EDUCACIÓN INFANTIL

Beatriz Bouzón Couñago

MESTRA DE APOIO E COORDIANDORA DO EQUIPO DE INFANTIL

Clara Yebra Domínguez

PRIMARIA

MESTRAS DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Rosa María López Sotelo(titora)

María del carmen Pequeno del Río ( matemáticas)

MESTRAS DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Rosa María Iglesias Prieto (titora) 

María del carmen Pequeno del Río ( matemáticas)

Rosa María López Sotelo  (valores e plástica)

MESTRAS DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Ana María Hermelo Pousa (titora)

 Dolores Gallego Santos ( plástica e valores)

MESTRAS DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Dolores Gallego Santos (titora)

Ana María Hermelo Pousa  (matemáticas)

MESTRA DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Ana Portas Barreiro ( titora) substituta Erika Castro Espinosa

MESTRAS DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

María del carmen pequeno del Río ( matemáticas, ciencias naturais e ciencias sociais) ( xefa de estudos) ( titora)

Verónica Paz Souto ( lingua galega, lingua castelá) ( directora)

Ana Portas Barreiro ( plástica e valores) substituta Erika Castro Espinosa

Powered by Drupal - Design by artinet