CHEQUE DE MATERIAL

Informámoslles de que poden pasar polo centro a recoller o cheque do material

3º E 4 º DE PRIMARIA: MÉRCORES DÍA 2

5º E 6º DE PRIMARIA: XOVES DÍA 3 E VENRES 4

Timbren á entrada e serán atendidos polo persoal da escola.