Skip to main content

COMEDOR ESCOLAR 2023/24

Posted in

Xa está dispoñible para cumplimentar o ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN E ESPECIFICACIÓNS(facer click aquí) este é o anexo que hai que entregar cuberto no centro escolar antes do día 1 de setembro de 2023, para poder facer uso do comedor escolar o próximo curso 2023/24

lista Libros de Texto 2023/24

Posted in

Curso

Materia

Títuloeditorialanode

publicación.

ISBN

Linguada

edición.

Matemáticas

Matemáticas1OperaciónMundo,

Anaya,2022

9788469893517

Castelán

Lengua

Castellana

Lengua1+Leobien,Operación

Mundo,Anaya2022

9788414317266

Castelán

LinguaGalega

Lingua1+EscriboBen,Operación

MundoAnaya,2022

9788469893166

Galego.

Ciencias

Naturais

CienciasdaNatureza1,Operación

Mundo,Anaya2022.

9788469895122

Galego

Ciencias

Sociais

CienciasSociais1Operación

Mundo,Anaya2022

9788469896501

Galego

Inglés

Allaboutusnow1student’sbook,

OxfordUniversityPress2021

9780194074223

Inglés

Inglés

(Cuaderno)

Allaboutusnow1activitybook,

OxfordUniversityPress2022

9780194074292

Inglés

Curso

Materia

Títuloeditorialanode

publicación.

ISBN

Linguada

edición.

Matemáticas

Matemáticas2,Anaya,2022

9788469893739

Castelán

Lengua

Castellana

Lengua2,LeoyComprendo,

Anaya,2022

9788414317280

Castelán

LinguaGalega

Lingua2,Leoecomprendo,

Anaya,2022

9788469893227

Galego.

Ciencias

Naturais

CienciasdaNatureza2,Anaya,

2022

9788469895160

Galego

CienciasSociais

CienciasSociais2,Anaya,

2022

9788414317259

Galego

Inglés

Allaboutusnow2,OXFORD,2021

9780194074438

Inglés

Inglés

(Cuaderno)

Allaboutusnow2,OXFORD,

2021

9780194074506

Inglés

Curso

Materia

Títuloeditorialanode

publicación.

ISBN

Linguada

edición.

Matemáticas

Matemáticas3º,Revuela,SM2022

9788419098153

Castelán

Lengua

Castellana

Lengua3º,Revuela,SM2022

9788413924830

Castelán

LinguaGalega

LinguaGalega3º,RevuelaSM2022

9788498548730

Galego.

CienciasNaturais

CienciasdaNatureza3º,Revuela,SM2022

9788498548792

Galego

Ciencias

Sociais

CienciasSociais3º,Revuela,SM,

2022

9788498548785

Galego

Inglés

AllAboutusnow3.Oxford

UniversityPressClassBookPack2021

9780194074650

Inglés

Inglés(Cuaderno)

AllAboutusnow3ActivityBook.

OxfordUniversityPressClassBookPack2021

9780194073844

Inglés

Curso

Materia

Títuloeditorialanode

publicación.

ISBN

Linguada

edición.

Matemáticas

Matemáticas4,Anaya,2023

9788414319802

Castelán

Lengua

Castellana

Lengua4,Anaya,2023

9788414319291

Castelán

LinguaGalega

LinguaGalega4,Anaya,2023

9788414319635

Galego.

CienciasNaturais

CienciasNatureza4º,Anaya,2023

9788414320969

Galego

CienciasSociais

Sociais4º,Anaya,2023

9788414321225

Galego

Inglés

Allaboutusnow4º,OXFORD,

2021

9780194074803

Inglés

Inglés

(Cuaderno)

Allaboutusnow4,OXFORD,

2021

9780194073905

Inglés

Curso

 

Nonusalibros,proxectoEDIXGAL.

Curso

Materia

Títuloeditorialanode

publicación.

ISBN

Linguada

edición.

Matemáticas

Matemáticas6,Anaya,2023

9788414322345

Castelán

Lengua

Castellana

Lengua6,Anaya,2023

9788414321836

Castelán

LinguaGalega

Lingua6,Anaya,2023

9788414322178

Galego.

CienciasNaturais

Ciencias6,Anaya,2023

9788414323489

Galego

CienciasSociais

Ciencias6,Anaya,2023

9788414323748

Galego

Inglés

Allaboutusnow6,Oxford,

2021

9780194075138

Inglés

Inglés

(Cuaderno)

Allaboutusnow6,Oxford,

2021

9780194074025

Inglés

FONDO SOLIDARIO 2023/24

Posted in

O obxecto da Orde é convocar a participación no fondo solidario de libros de texto, axudas para adquisición de libros de texto e material escolar destinadas ao seguinte alumnado:

ORDE do 10 de maio de 20223

Fondo solidario: 3º, 4º , e 6º de Educación Primaria.

Axudas para libros de texto: 1º e 2º de Educación Primaria e EE.

Material escolar: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º.

O alumnado de 5º de primaria non participa no fondo solidario, xa que, participará no programa E-dixgal.

Só será preciso presentar unha única solicitude, incluíndo nela a todos/as fillos/as que estean escolarizados no centro. (Se a presentación é por vía electrónica deben presentar unha solicitude por cada fillo).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexoI) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros),Procedemento ED330B  a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal . Tamén poderán presentarse na secretaría do centro.

Prazo de presentación da solicitude: dende o 20/05/2023 ata o 21 de xuño de 2023.

Documentación:

 As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude anexo I a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

 1º. Certificado ou volante de convivencia.

2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

 

 

Prazos  Fondo solidario:

           Presentación de solicitudes ata o 21 de xuño de 2023 incluído.

           Publicación das listas provisionais 26/06/2023

           Prazo de reclamación de dous días a contar desde esa data.

           Publicación das listas definitivas 30/06/2023.

Prazos axudas para adquirir libros de texto e material escolar:

           Publicación da lista de excluídos 27/06/2023.

           Prazo de emenda e/ou presentación da documentación perceptiva, 10 días a contar dende a publicación da lista.

 

POLOS CREATIVOS DÍA DO LIBRO

Aquí podedes ver o traballo que realizou todo o centro polo día do libro. Esperamos que vós guste:

Tamén podedes escoitar o podcast que fixemos o alumnado de 6º na nova radio "Parladoiro":

 

ADMISIÓN ALUMNADO

A partir do 1 de marzo  comeza o procedemento de admisión de alumnado para o curso escolar 2023/2024.

 Para obter máis información dirixirse á Secretaría do Centro.

 

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO: DE 9:30h. a 16:00

 
 

CALENDARIO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2023-2024

Publicación vacantes

 Antes do 1 de  marzo

Presentación solicitude de admisión

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación documentación acreditativa dos criterios do baremo

 Do 21 de marzo ao 11 de abril

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

 25 de abril

Reclamación ás listaxes provisionais

 Do 26 de abril ao 3 de maio

Publicación das listaxes definitivas

 Antes do 15 de maio

Formalización de matrícula en EI e EP

 

   Pódense consultar e/ou descargar os documentos relacionados nas ligazóns seguintes:

 

Mochilas Viaxeiras

Posted in

A próxima semana retomamos unha actividade moi querida desde a biblioteca : A Mochila Viaxeira

 

Calendario Renovación parcial ao CE.

Posted in

 

CALENDARIO PARA A CELEBRACIÓN DE ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

 RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022 DOG venres, 30 de setembro de 2022

 

Do 28 de outubro ao 17 de decembro de 2022

 

DATAS

ACTUACIÓNS

28  outubro

Venres.

Publicación no taboleiro de  anuncios do Centro da data e hora no que se procederá aosorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral. (Artigo 30 doDecreto 92/1988 segundo redacción dada polo Decreto 324/1996; DOG do 9 de agosto)

Envío de circular aos pais e nais anunciando dito sorteo e o inicio das eleccións.

2 novembro

mércores

Sorteo público, ás 10:00 horas, para a designación dos membros da Xunta Electoral(Titulares e Suplentes).

Segundo o resultado anterior, enviar citacións para constituír a Xunta Electoral.

4 novembro

Venres

Primeira reunión da Xunta Electoral:

·        

Acto da súa constitución

·        

Aprobación do calendario de actuacións.

·        

Publicación nos taboleiros de anuncios:

·        

Das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos.

·        

Dos correspondentes censos electorais.

·        

Escrito ao Concello e a ANPA solicitando a designación dos seus representantes.

·        

Exposición do censo electoral (Artigo 41 Decreto 92/88). Exposto a lo menos con dez días de antelación a data fixada para o acto electoral, prazo de reclamacións ao censo ata o día 16.

 

7 novembro

Luns

Envío de unha circular aos pais de alumnos coa convocatoria do seu sector.

Do 7 ao 14 de

novembro

Prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores.

 7 de novembro: Envío de convocatoria para a celebración da segunda reunión da Xunta Electoral ( 14/11/2022)

Envío de convocatoria de Claustro informativo para o día 16 (Art. 35 do Decreto 92/1988).

 14 novembro

  luns

Segunda reunión da Xunta Electoral:

Proclamación de candidaturas.

Convocatoria para a terceira reunión da xunta electoral (17/11/2022)

 

Do 14 ao 17 de novembro

Período de reclamacións contra as candidaturas (artigo 40. Decreto 92/88).

 

 

 

 

17 novembro

xoves

Terceira reunión da Xunta Electoral. (Resolver reclamacións, admisión, proclamación e publicación de candidaturas, e do modelo de papeletas, sobres...)

-     

Resolver reclamacións aos censos.

-     

Aprobación dos censos electorais

-     

Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais

-     

Envío das citacións para formar parte das mesas electorais.

 

18 novembro

venres

-     

Envío de circular aos pais de alumnos anunciando as candidaturas do seu sector e comezo das campañas electorais.

-     

Envío de convocatoria para a cuarta e última reunión da Xunta Electoral(02/12/2022)

-     

Claustro de Profesores (Lectura de normas, fixar data das votacións, relación de candidaturas, Acordo de convocatoria de Claustro extraordinario para o día 28 de novembro)

18 novembro

venres

-     

Envío de convocatoria de Claustro extraordinario a celebrar o día 28.

18 novembro

venres

-     

Envío aos pais da circular recordando o día das votacións dos seus representantes.

28 novembro

Luns

-     

VOTACIÓNS:

- Persoal de administración e servizos, de ser o caso, de 12:00 a 12:30 horas.

- Profesores (Claustro día 28 luns  tarde)

- Pais/Nais/Titores/as legais (De 09:00 a 10:00, de 13:30 a 14:15 e de 16:30 a 17:30 horas)

2 decembro

venres

-     

Cuarta e última reunión da Xunta Electoral:

- Proclamación de candidatos electos.

- Traslado das correspondentes actas ao Xefe Territorial de Pontevedra.

- Envío de convocatoria de reunión para a constitución do novo Consello Escolar. (Artigo 52 do Decreto 92/1988, DOG do 29 de abril)

12 decembro

luns

-     

Celebración de reunión de constitución do novo Consello Escolar.

-     

Elección e nomeamento dos novos membros das distintas comisións.

Antes do 17

de Decembro

-     

Envío á xefatura territorial do formulario que se publica como anexo II á RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2022

 

 


Normativa reguladora dos consellos escolares e circulares aclaratorias

 

DECRETOS

DOG

Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos do goberno dos centros públicos de ensino non universitario (DOG, 29/04/88). Corrección de erros, DOG, 03/05; 24/05, e 15/06/88). Modificado polo Decreto 279/1990, do 27 de abril (DOG do 17 de maio) e polo Decreto 324/1996).

Actualizado

29/04/88

Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria. (DERROGADOS os artigos 8 a 17, ambos os dous incluídos polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo).
Os artigos derrogados só afectan á selección de directores.

09/08/96

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. (DERROGADOS os artigos 15 a 24, ambos os dous incluídos polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo).
Os artigos derrogados só afectan á selección de directores.

21/10/96

Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DERROGADO o artigo 6, letras a) ata o i), ambas as dúas incluídas polo Decreto 29/2007, do 8 de marzo).
Os artigos derrogados só afectan á selección de directores.

26/01/99

ORDES

 

Orde do 21 de outubro de 1996 pola que se determinan aspectos para a elección dos membros do Consello Escolar nos centros docentes non universitarios  sostidos con fondos públicos, e se fixan as súas datas de celebración.

22/10/96

Orde do 29 de outubro de 1996 pola que se regulan os órganos de goberno dos centros públicos de ensino non universitario de características singulares, de educación especial e educación de adultos. (Corrección de erros DOG do 15/11/96)
Actualizada

04/11/96

Orde do 28 de agosto de 1996 pola que se regula o procedemento de elección dos órganos de goberno dos centros privados concertados.

26/09/96

CIRCULARES

 

Circular número 1/98, do 2 de setembro, da Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa pola que se aclaran posibles dúbidas en relación co proceso de elección, composición e constitución dos órganos de goberno dos centros públicos.

Circular nº 18/00 da Dirección Xeral de Centros e Inspección educativa pola que se completa a circular nº 1/98 pola que se aclaran posibles dúbidas en relación co proceso de elección, composición e constitución dos órganos de goberno dos centros públicos.

 

Xunta Electoral

Artigo 30 do Decreto 92/88 e nova redacción Decreto 324/96 (artigo 30).

Membros: Directora / Mestre / Nai ou pai / Persoal de servizos.

Constitución entre os días 5 e 8 de novembro ambos os dous incluídos RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021.

Competencias: artigo 31 Decreto 92/88

 

Distribuir contido