Horario

Horario xeral do centro

 

HORARIOS:  
       O horario de clases será de 9  a 14 horas. 
As clases e períodos de lecer distribúense do seguinte xeito:
Educación Infantil:
 
Este alumnado terá certa flexibilidade na distribución das actividades e dos períodos de lecer
debido a que a ensinanza será globalizada.
 
Educación Primaria:
1ª sesión: de 9 a 9: 55
2ª sesión: de 9:55 a 10: 50
3ª sesión: de 10: 50 a 11: 45
Recreo: de 11:45 a 12:15
4ª sesión: de 12:15 a 13:10
5ª sesión: de 13:10 a 14:00