Iniciativa Arco

PROGRAMA ARCO

Este curso 2020-21 solicitamos a participación na INICIATIVA ARCO (APOIO, REFORZO DE COMPETENCIAS E ORIENTACIÓN). Programa posto en marcha o pasado curso pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade e que pretende  "seguir avanzando cara á consecución dunha escola de calidade e inclusiva que responda ás necesidades de todo o alumnado, e para continuar traballando polo fomento do éxito escolar e a prevención do absentismo e abandono escolar temperá".

Dentro das 3 liñas de actuación que promove a iniciativa ARCO, solicitamos a LIÑA 1, dirixida ao alumnado de 4º, 5º e 6º de primaria, que será reforzado dentro do horario lectivo por un novo docente da especialidade de Pedagoxía Terapéutica a media xornada; ofrecéndolle unha atención persoal que lle permita mellorar o seu rendemento escolar e acadar unha motivación positiva de cara as súas aprendizaxes.

Resumimos os principais obxectivos que pretendemos con este programa:

- Apoiar ao alumnado para a mellora do rendemento escolar.

- Mellorar o éxito escolar, reducir e previr o abandono educativo do alumnado.

- Diminuír as barreiras de aprendizaxe que dificultan superar e acadar os obxectivos do seu nivel educativo.

- Xerar un clima de aprendizaxe que favoreza o traballo por proxectos e colaborativo. 

No seguinte enlace tedes máis información sobre o programa:

- INICIATIVA ARCO 2020/21

Resolución definitiva co listado de centos seleccionados:

- RESOLUCIÓN DEFINITIVA ARCO 2020/21

 

Powered by Drupal - Design by artinet