NORMAS DE USO TRANSPORTE ESCOLAR


  • Todos os usuarios deberán permanecer sentados/as durante o traxecto.
  • Cada alumno/a ocupará un asento, que será sempre o mesmo, sendo responsable dos danos que ocasione no autobús.
  • Para acceder ó autobús, este deberá estar totalmente parado, igualmente para levantarnos do asento para baixar.
  • Deben      subir e baixar sempre na parada que teñen asignada. Excepcionalmente poderán subir ou baixar noutra, sempre coa autorización da Xefatura Territorial de Educación e  logo de ser solicitado o cambio.
  • O transporte escolar é un servizo de caracter educativo, no que debemos comportarnos con respecto, atendendo ás indicacións da persoa  acompañante.
  • Calquera incidencia grave debe ser comunicada polo conductor ou acompañante ao Centro.
  • Calquera falta cometida no autobús ten a mesma consideración que as cometidas no colexio.
  • Débese gardar unha compostura de respecto, non provocando alborotos que poidan distraer a atención do/a conductor/a.
  • As relacións co/a conductor/a e persoal acompañante serán de respecto mútuo entre todas as persoas.

Powered by Drupal - Design by artinet