Acceso dos pais/nais ás comunicacións dos/as fillos/as

Acceso de nais/pais ás cualificacións das fillas/os maiores de idade en caso de centros docentes non universitarios